Παρακάτω ακολουθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να γίνετε και εσείς, νέος τρόφιμος (μέλος τις οικογένειάς) στο ίδρυμα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Πριν γίνει εισαγωγή στο ίδρυμα πρέπει να έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να εγκριθεί η εισαγωγή από το ΕΟΠΥΥ.
Τα δικαιολογητικά για την εισαγωγή στο ίδρυμα μέσω ΕΟΠΥΥ είναι τα εξής:

θα πρέπει ακόμα να προσκομίσετε, και κάποια δικαιολογητικά, τα οποία θα τα προμηθευτήτε απο την υπηρεσία μας.

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στο e-mail: kedik_koinyphr@yahoo.gr