Εκδρομή στο Βερίνο.

Το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στο Βερίνο, επισκέφθηκαν – προσκύνησαν, οι τρόφιμοι του Καλλιμανοπουλείου, την Πέμπτη, στις 01-06-2017.

Οι τρόφιμοι είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τον τάφο του αειμνήστου Πατρός Ευσεβίου, που αποτελεί το σέμνωμα της Ιεράς Μονής, καθώς και να θαυμάσουν το όμορφο τοπίο, στο οποίο βρίσκεται το Μοναστήρι.

Στους τρόφιμους, προσφέρθηκε κέρασμα από της μοναχές τις Ιεράς Μονής.