Γέυμα στους εργαζομένους, παρέθεσε ο Διευθυντής του ιδρύματος, Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

Ο Διευθυντής του Καλλιμανοπουλείου, Νικόλαος Παπαχριστόπουλος, παρέθεσε γεύμα  στους εργαζομένους του ιδρύματος, χάριν της εορτής του.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την βραδιά.