Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση, σας εύχονται οι τρόφιμοι και οι εργαζόμενοι του Καλλιμανοπουλείου

Οι Τρόφιμοι και οι εργαζόμενοι του Καλλιμανοπουλείου, σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Ακολουθούν φωτογραφίες, από την προετοιμασία πού έκαναν οι τρόφιμοι, για να υποδεχθούν το Άγιο Πάσχα.